FAQ – často kladené dotazy

Je potřeba mít pro rekonstrukci bytu stavební povolení?

U každého bytu a každé přestavby je to trochu jinak. Je dobré tuto věc konzultovat s naším stavebním technikem. Celkem vzato je to tak, že nedochází-li k zásahům do nosných zdí nebo k výraznějším změnám v rozčlenění bytu, není obvykle stavební povolení potřeba a vystačíme si s pouhým ohlášením stavby. Při větších úpravách bývá stavební povolení třeba. Toto povolení je vydáváno stavebním úřadem, pod nějž byt spadá.

Je příprava cenové nabídky zdarma?

Ano, je zdarma. A krom toho, že vypracujeme cenovou nabídku, Vám také můžeme poradit, jak najít to nejlepší řešení.

Je nutno rekonstruovaný objekt zkolaudovat?

Jako u prvního bodu i toto záleží na konkrétní rekonstrukci. Pokud přestavba podléhá pouze ohlašovací povinnosti, není nutno ji kolaudovat. Pokud je ale potřeba mít stavebního povolení, musí se provést i kolaudace. Tu potom provádí také příslušný stavební úřad.

Lze byt obývat i během rekonstrukce?

Na to se nedá úplně snadno odpovědět. Vždycky je nutno probrat tuto otázku s naším technikem. Záleží ale především na tom, jaké práce budou konkrétně prováděny.

Postaráte se o přivezení veškerého materiálu i odvoz odpadu a také o konečný úklid?

Určitě, jsme připraveni na to, abychom zvládli práci v celém rozsahu, tedy i včetně všech přidružených prací. Mezi tyto práce se počítá právě i závěrečný úklid, takže po rekonstrukci bude byt skutečně ihned připraven k bydlení, nikoli k uklízení.

Jak dlouho taková rekonstrukce potrvá?

Záleží na jejím typu a rozsahu. Průměrná doba rekonstrukce se pohybuje kolem deseti dnů, ale vždy záleží na tom, jaké práce se přesně provádějí. Přesný plán je však dodán hned na začátku prací a velice dbáme na to, aby všechny stanovené termíny byly dodrženy.


Formulář pro nezávaznou objednávku.

Vyplňte "koupelny":